CO2e-avtrykk i Fagforbundets nettbutikk

Beregningen av CO2e-avtykk på produktene i denne nettbutikken er basert på gjennomsnittlige utslippsfaktorer for materialer, energibruk, emballasje og transport.
Avstand mellom råvareprodusent, produksjonsanlegg, distribusjonssenter samt transportmåter og til slutt energikilder som brukes i produksjonen er også inkludert i grunnlaget.

Co2e-avtrykket er beregnet vugge-til-port.

Materialer
Utslippsfaktordataene for materialer ble hentet fra en kombinasjon av lisensierte og åpne datakilder, inkludert EcoInvent, ICE (University of Bath), IVL (Swedish Environmental Institute), DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs) og ved hjelp av LCI/ LCA-data.

Energiforbruk
Utslippsfaktorene som ble brukt for energiforbruk i europeiske land ble hentet fra AIB (Association of Issuing Bodies), mens dataene for ikke-europeiske land ble hentet fra IEA (International Energy Agency).

Transport
Alle utslippsfaktorer for transport ble hentet fra NTM (Network for Transport Measures), som beregner drivstoff-/energibruk og utslipp av klimagasser og luftforurensninger knyttet til individuelle lastforsendelser for henholdsvis alle fire modusene for gods- og persontransport – vei, jernbane, sjø og luft, inkludert flere størrelser og kapasitetsalternativer for hver transportmåte.
Avstander mellom råvareprodusent, produksjonsanlegg og distribusjonssenter er beregnet ved hjelp av Google Maps Places API.


Visste du at:
- Det globale CO2e-utslippene i 2019 var om lag 51,5 milliarder tonn.
- Norges CO2e -utslipp var 49,1 millioner tonn i 2021 - siden 1990 har det gått ned 4,5%
- Havet stiger 3,5 mm per år
- Fornybar energi utgjorde i 2021 samlet 28 prosent av den globale produksjonen av elektrisk kraft

Kilde: Energi og klima

 

 
@ Fagforbundet 2022 | Artisti | Utviklet av Artisti